Notă

Conținutul paginii web

Informațiile, textele, numele, imaginile, fotografiile și siglele de pe site sunt furnizate numai de Cox Strawberries în modul oferit pe site, fără nici o formă de promisiune sau garanție în ceea ce privește compatibilitatea pentru aplicații comerciale, utilizare practică sau încălcarea unui drept. Cox Strawberries nu garantează că, conținutul acestui pagini este corect și fiabil, că site-ul este disponibil în orice moment și în orice locație, că defectele și erorile în ceea ce privește pagina web vor fi remediate imediat și că site-ul este lipsit de viruși. Nu aveți voie să înlocuiți, să modificați sau să adăugați informații la cele existente deja pe site. Nu este permisă transmiterea datelor primite către terți. De asemenea, nu este permisă utilizarea ilegală a opțiunilor oferite de Cox Strawberries pentru a vă actualiza datele. Fraudarea sistemul v-a fi pedepsită prin toate mijloacele legale posibile.

Notă

Utilizarea paginii web este pe cheltuiala și riscul dumneavoastră. Cox Strawberries nu este în niciun fel răspunzător pentru consecințele utilizării paginii web și nici pentru daunele directe sau indirecte cauzate de conținutul informațiilor de pe site, oferite sau nu de terți. Cox Strawberries nu este responsabil pentru conținutul paginii web în măsura în care acesta este oferit de terți. Cox Strawberries își rezervă dreptul de a modifica și elimina informațiile furnizate de terți, dacă acestea contravin legii, moralității, ordinii publice, condițiilor convenite și/sau regulilor.

Proprietate intelectuală

Toate materialele de pe site, cum ar fi texte, imagini, materiale foto, ilustrații și alte materiale grafice, nume și logo-uri sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală. În ceea ce privește propriile drepturi de proprietate intelectuală, Cox Strawberries își rezervă toate drepturile. Nu este permisă reproducerea materialelor menționate anterior sau utilizarea acestora în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care Cox Strawberries își dă permisiunea scrisă pentru acestea. Conținutul paginii web nu permite acordarea vreunui drept/licență în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală menționate.